Ana Babić

Ana Babić je rođena 22.07.1958. godine u Sarajevo. Operna je umjetnica, profesorica te zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo.

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Potpredsjednica OO SBB Novi Grad, Sarajevo,
2012-2014 vijećnica u OV Novi Grad,

2014 zastupnica u KS (SBB)

Izvor: http://www.parlamentfbih.gov.ba/dom_naroda/bos/dom_naroda/organizacija/biografije/babic_ana.htm