Amela Dautbegović

Ministarica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Datum početka mandata: 24.11.2015.
Datum kraja mandata: 04.04.2018.
Mandat vlade: 2014-2018.
Period : 24.11.2015 do 04.04.2018.
Stranka: SBB
Obrazovanje: Diplomirala na pravnom fakultetu u Sarajevu‐ Univerzitet u Sarajevu, 08.januar 1992.godine;
Položila stručni ispit za radnike u organu uparve u Sarajevu, Federacija BiH‐ Federalno ministarstvo pravde 04.februara.1997.godine
Pravosudni ispit položila, Federacija BiH, Federalno ministarstvo pravde 24.jula 2000.godine.
Srednju i osnovnu školu završila u Sarajevu.
Radno iskustvo: 
1.Kanton Sarajevo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice‐ministrica (24.11.2015.-)
2.Ministarstvo sigurnosti BiH- Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH‐pomoćnik direktora Sektora za ljudske resurse, pravne, finansijsko‐materijalne poslove I pisarnicu. (01.08.2014.‐ 24.11.2015.)
3.Ministarstvo sigurnosti BiH- Inspektorat‐Inspektor za eksterne inspekcijske poslove (07.03.2014.- 01.08.2014.
4.Ministarstvo sigurnosti BiH- Šef kabineta‐savjetnik ministra sigurnosti BiH (17.07.2013.‐07.03.2014.)
5.Ministarstvo sigurnosti BiH- Inspektorat‐inspektor za eksterni inspekcijski nadzor (24.10.2010.‐17.07.2013.)
6.Ministarstvo sigurnosti BiH- Savjetnik ministra u Kabinetu ministra sigurnosti (01.01.2010.‐24.10.2010.)
7.Advokat (01.10.2001.‐24.10.2010.)
8.Advokatska kancelarija Dautbegović – advokatski saradnik (16.04.2001‐01.10.2001.)
9. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica I izbjeglice- Kantonalni inspektor rada (01.01.1999.-16.04.2001.)
10.Inspektorat kantona Sarajevo- stručni saradnik za pripremu rješenja u drugostepenom postupku (01.11.1997.‐31.12.1998.)
11.Općina Stari grad Sarajevo- Stručni saradnik za poslovne prostore (01.08.1994‐31.10.1997.)
Izvor: http://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/cv_amela_dautbegovic.pdf