Abdulah Skaka

Novoizabrani gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka je rođen 1983. godine u Sarajevu. U Sarajevu je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2011. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i na istom fakultetu je i magistrirao pet godina poslije.

Student je treće godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu na Odsjeku za politologiju.

Član je Stranke demokratske akcije (SDA), a od 2013. godine i predsjednik Općinskog odbora SDA Stari Grad Sarajevo. Član je Kantonalnog i Glavnog odbora Sranke. Kaže da ne zna kada je formalno upisan, ali da je čitav život povezan sa SDA.

(cin.ba)