4G/LTE mreža trebala bi biti na raspolaganju korisnicima u BiH do kraja 2018. godine

Bosna i Hercegovina jedina je država u Evropi koja nije dobila 4G mrežu. Posljednjih godina svjedočili smo mnogim neispunjenim obećanjama i promašenim rokovima kada je upitanju prelazak sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuznu frekvenciju i konačno uvođenje 4G mreže. Posljednju prepreku, na putu do digitalizacije, predstavljaju provedbeni propisi za koje Vijeće ministara BiH tvrdi da će uskoro biti gotovi, nakon čega će usluge  4G/LTE mreže biti na raspolaganju korisnicima u BiH.

Početkom 2018. godine zauvijek je trebao biti ugašen analogni signal, ali to se nije desilo. Odgovarajući na poslaničko pitanje Mirsada Đonlagića, zastupnika u Predstavničkom domu PSBiH o tome zbog čega kasni proces digitalizacije u BiH, Vijeće ministara BiH odgovorilo je sljedeće:

Razlog kašnjenja uvođenja 4G/LTE je kašnjenje u donošenju provedbenih propisa za korištenje radiofrekvencijskih opsega za razvoj širokopojasnih mobilnih mreža i kašnjenje procesa prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u BiH, koji je veoma bitan za oslobađanje spektra, značajnog za efikasan način pokrivanja šire teritorije BiH (…) Usluge 4G/LTE mreže trebale bi biti na raspolaganju korisnicima u BiH do kraja 2018. godine.

(Vijeće ministara BiH, 06.06.2018.)

Vijeće ministara BiH trebalo bi se izjasniti o pomenutim “provedbenim propisima” do kraja juna ove godine.

U toku je usaglašavanje teksta Nacrta odluke između predstavnika Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Ministarstva saobraćaja i veza RS-a i Regulatorne agencije za komunikacije BiH. Prijedlog prethodno navedene odluke bit će dostavljen Vijeću ministara BiH na usvajanje do kraja juna 2018. godine.

(Vijeće ministara BiH, 06.06.2018.)

Istinomjer će pratiti da li će provedbeni propisi biti usaglašeni i usvojeni do kraja juna ove godine, te da li će BiH do kraja 2018. godine napokon preći sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuznu frekvenciju i konačno dobiti 4G mrežu.

 

(Istinomjer.ba)

SDP BiH ustupio partnerima kandidatska mjesta za potpredsjednike RS-a

Jedna u nizu koalicija, saveza i blokova uspostavljenih u svrhu zajedničkog izlaska na predstojeće Opšte izbore u...

Plate u Federaciji BiH su, ipak, “nešto veće” nego u RS-u

Istinomjer je u vezi ove izjave konsultovao zvanične stranice Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda za statistiku RS-a, te izračunao razliku u procentima u prosječnoj neto plati u...Većina u NS RS-a odbila Šukalovu inicijativu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim tužilaštvima i Zakona o krivičnom postupku Srpske.

Šukalo je svoju inicijativu obrazložio time da “treba brisati član 29. Zakona o izmjenama zakona o javnim tužilaštvima Srpske po kome glavni tužilac, njegov zamjenik i svi tužioci u Srpskoj ne mogu u...