Predizborne debate kao ogledalo političke kulture u BiH

I pored toga što su im na samom početku jasno predočena pravila ove debatne emisije, učesnici su ih često kršili....

Elektronski dnevnici i dalje na čekanju

Nakon što je Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS, u prošloj školskoj godini, realizovalo pilot projekat uvođenja elektronskih dnevnika u 10 osnovnih škola na području KS, resorni ministar...


Izmjene Zakona o PDV-u čekati će novi mandat

Ministar finansija i trezora BiH, Vjekoslav Bevanda rekao je početkom godine kako su stvoreni uslovi da se donesu izmjene Zakona o PDV-u, “kao jedan od načina da se poboljša poslovni ambijent i...